עמוד:24

24 האותיות שנלמדו : א, שׁ, ק, נ, ל, מ + םִי, םִ החיריק נלמד תחילה בקבוצת אותיות מוכרות . כתבו אותן על הלוח . חזרו תחילה על אותיות אלה בתנועות קמץ / פתח : אָ / אַ, שָׁ / שַׁ וכדומה . בהמשך נקדו בחיריק : אִי / אִ, שִׁי / שִׁ שאלו : מה קורה ? מה משתנה ? חזרו על כך בשילוב האותיות הבאות . התמקדו בצליל המיוצג באמצעות סימן הניקוד החדש שנלמד . בשלב זה, בהתאמה לשונות ביכולות הלומדים, ניתן לגלות יחד עם התלמידים את החוקיות העומדת בבסיס העיקרון הגרפו - פונמי ולנסות לערוך העברה של הצליל הנלמד לכלל העצורים שנלמדו בגן או דרך הלמידה בחוברת הכרת האותיות . כתבו כמו בדוגמה - בדקו את האיורים . מה כתוב מתחת לכל איור ? הפרידו בכל מילה את האות שיש בה חיריק, וכתבו אותה על הלוח . התלמידים יכתבו בחוברת את הצליל, ואחר כך - את המילה בשלמותה . שלישייה 1 - במילים אלה החיריק פותח מילה . שלישייה 2 - במילים אלה החיריק בתוך המילה . בשלב זה תרגול נוסף במשחקים המלווים את חוברת 2 ( להדפסה באתר למורים ) עשוי לסייע ולהרחיב את אפשרויות התרגול מתוך הנאה ועניין . לתלמידים המסוגלים לכך כדאי להציע משימת כתיבת צרופים המנוקדים בחיריק על כרטיסים ולצרף אותן למשחקים השונים . כך יורחב מאגר אפשרויות השימוש במשחק . כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . תַנִי ן נִי חָלִיל לִי אִ אִמָא אִמָא אִשִׁמְשִׁיָה שִׁקִי ר קִי תַלְמִי ד מִי לִי ךכִכִּייִטִחִזִיוִהִדִיגִבִיבִּ אִי אִי•אִנִי • נִמִי • מִשִׁי • שִׁ קִי•קִלִי•לִ 16

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר