עמוד:17

17 כתבו משפט מתאים לכל ציור . קריאה והרכבת משפט - בעמוד מוצגים שלושה ציורים . הנחו את התלמידים לחשוב איזה משפט ירצו לכתוב על הציור הראשון, לקרוא את המילים במחסן שבתחתית העמוד ולבחור את המילים הנחוצות להם . ייתכן שתלמידים מתקדמים ירצו להרחיב ולהוסיף מילים משלהם ( למשל - "איילה נתנה לתמר בננה טעימה" ) , וכדאי לאפשר זאת אם הטקסט הולם את הציור . כִּתְבוּ מִשְׁפָּט מַתְאִים לְכָל צִיוּר . בַּחֲרוּ מִלִים מֵהַמַחְסָן . אַיָלָה • יָשַׁב • אַבָּא • בָּנָנָה • לְתָמָר • נָדָב • לְתָמָר • נָתְנָה • בַּיָם • נָתַן • מַתָנָה 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר