עמוד:57

57 מה שומעים במילה ? אבחנה שמיעתית . התנועה םִי מאפיינת את סיומת הרבים םִים, ולכן חלק מן המילים כאן הן ברבים ( ספרים, אפרוחים, תפוחים, זיתים ) . קראו את המילים והתלמידים יסמנו את הצליל הנשמע . המילים הן : ספרים, ברכיים, בקבוק, אפרוחים, תפוחים, תמונה, מַחשב, זיתים . מה חסר במילה ? - בררו שהאיורים מובנים ושהמילים ידועות ( למשל : אביר ) . תלמיד אחד או תלמידה אחת יקראו את הצלילים שנלמדו ( רִי, תִי, חִי, בִּי ) , והאחרים ישלימו לפי האיור . המילים הן : פחית, אביר, תריס, שתילים . מקהלה מבולבלת - אפשר לנצל את האיורים לשעשוע קול . חלקו את הכיתה לקבוצות לפי מספר ההברות של המילה . תלמיד אחד או תלמידה אחת יוצאים מהכיתה . כתבו את ההברות על הלוח . למשל : בִּנְ - יָן . קבוצה אחת תקרא בִּנְ , וקבוצה אחת תקרא : יָן . כשהתלמידים נכנסים תנו סימן והתלמידים יבטאו בו - זמנית את ההברות . התלמידים שנכנסו יצטרכו לשער את ההברות ואת המילה . מָה חָסֵר בַּמִלָה ? הַשְׁלִימוּ רִי, תִי , חִי אוֹ בִּי . שְׁלִיםסתְראַ מָה שׁוֹמְעִים בַּמִלָה ? הַקִיפוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . בִּ בְּרׇרְ רִירִי תְ תִי בַּ בִּי חָ חִי חְ חִי תָ תִי תפַּ מִ ן נִי ם תִירִ שִׂ שִׁיקִ ץצִיףפִעִ סִי פִּי 49

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר