עמוד:118

118 הקניית האות ו את האות ו כבר הכרנו כ - ו חיבור . הכרנו את צורתה ואת הצליל שלה . האות ו יכולה להיות אות שותקת ( היא נפוצה הרבה יותר כאם קריאה ) . את הצליל הזה בעברית אפשר לכתוב גם באות ו וגם ב ( ללא נקודה ) . רק במעט מילים בעברית האות ו נשמעת . קַוִים - בתחילה למדו את האות ו בתוספת חיריק : וִי . פרקו את הצליל וָ לחלקיו : האות ו , והחיריק . טַוָס - בהמשך כתבו את המילה על הלוח ופרקו מתוכה את הצליל וָ . וְרָדִים - הוסיפו גם את הצליל וְ . באיזו מילה שומעים וָ ? המילים הן : וָו, מעטפה, מזוודה, ברווז . באיזו מילה שומעים וִי ? המילים הן : כוורת, ורד, וילון, קווים . וָ בְּאֵיזוֹ מִלָה שׁוֹמְעִים וָ ? כִּתְבוּ . בְּאֵיזוֹ מִלָה שׁוֹמְעִים וִי ? כִּתְבוּ . וִי וְוָ וְ וְרָדִים וִי טַוָסקַוִים וָ וִוִי וְוַוָ י לִיךכִכִּייִטִחִזִיוִהִדִיגִבִיבִּאִי 110

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר