עמוד:56

56 האותיות שנלמדו ת, ר, ב, ח + םִ י , םִ . בעמ' 48 חוזרים על האותיות ת, ר, בּ, ח ומוסיפים להן חיריק : םִי , םִ . תִי / רִי / בִּי / חִי - הזכירו את הצלילים של האותיות ת, ר, ב, ח, שנלמדו בחוברת ,1 בצירוף קמץ / פתח . שאלו : איך יישמעו האותיות האלה אם נוסיף להן חיריק ? כתבו כמו בדוגמה - את מלאכת הפירוק והצירוף יעשו התלמידים בהנחייתכם . כל מילה באיור אפשר לפרק לצליל המבוקש . סמנו במילה השלמה את הצליל שיש להפריד ממנה . התלמידים יעתיקו את הצליל, יקראו אותו, יעתיקו את המילה במלואה וידגישו את הצליל החדש . מה שומעים במילה ? בדקו שהאיורים מובנים והמילים ידועות ( למשל : מריצה ) . התלמידים יכתבו את הצליל הנשמע במילה : רי, תִי, חִ, בִ . אפשר להפוך למשחק : באילו מילים שומעים חִ . באילו שומעים תִי ? וכו' ( אפשר לקשר למלבנים בראש העמוד ) . המילים הן : בניין, חיפושית, תינוק, מריצה . שעשוע קול - כדאי לנצל שורות אלה לחיזוק הקריאה . למשל : תלמיד או תלמידה יקראו שורה לפי קצב שימציאו, וכל הכיתה תקרא אחריהם . אפשרות אחרת : הכיתה תתחלק ל - 2 קבוצות - האחת תקרא רק את הסימן רָ / רַ, והאחרת - רק את הסימן רִי / רִי . כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . תִי ק תִי תִי תִיק רִי סִים רִי פְּרָחִים חִיבִּנְיָן בִּ מָה שׁוֹמְעִים בַּמִלָה ? כִּתְבוּ רִי , בִּ , תִי אוֹ חִ . תִי•תִחִי • חִרִי • רִ בִּי•בִּ דִי לִי ךכִכִּייִטִ חִ זִיוִ הִ גִבִי בִּאִי 48

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר