עמוד:113

113 הקניית האות ז זִקִית - צרפו את החיריק . תחילה פרקו את המילה זִקית לחלקיה . הציגו את האות ז . חזן - פרקו את הצליל זָ לחלקיו . מִזְרָקָה - הוסיפו את השווא . תחילה פרקו את המילה מזרקה לחלקיה ובהמשך התלמידים יכתבו את המילים בשלמותן . הגייה - את הצליל זְ אפשר להשמיע זמן רב : זְזְזְזְ . אילו חיות משמיעות צליל זה ? מה שומעים במילה ? - כותבים זָ או זְ . המילים הן : זבוב, מזרק, זקן, מזלג . באיזו מילה שומעים זִי ? - המילים הן : ברווזים, מזוזה, חרוזים, זיתים . מָה שׁוֹמְעִים בַּמִלָה ? כִּתְבוּ זָ אוֹ זְ . זְזִזָ חַזָן זְזָ מִזְרָקָה זִ זִקִית בְּאֵילוּ מִלִים שׁוֹמְעִים זִי ? כִּתְבוּ . זִזִי זְזַזָ י מִ ן נִי ם תִירִץ שִׂשִׁיקִסִי פִּיעִצִיףפִ 105

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר