עמוד:46

46 הקניית האות ס סִירָה - תחילה מקנים את האות ס בצירוף חיריק - סִי . סָבְתָא - בהמשך מקנים את האות החדשה בסימני ניקוד מוכרים ( קמץ / פתח ) - סָ / סַ . מִסְפָּרָה - מוסיפים את סימן השווא המוכר - סְ . הגייה - אפשר להגות סְ זמן רב, זהו קול הלחישה של הנחש, או קול של תסיסה . אבחנה שמיעתית - בררו אם כל האיורים בעמוד זה ובעמוד הבא מובנים, ואם כל המילים ידועות . למשל, המילים : נסיכה, מסמרים . מה שומעים במילה ? - זיהוי הצליל סַ או סְ במילה . המילים הן : מַסמרים, סרגל, מספריים, סכין . באיזו מילה שומעים סִי ? - איתור סִי במילים, לעומת אותה האות בסימן ניקוד אחר . המילים הן : נסיכה, ספר, סיר, סינר . מָה שׁוֹמְעִים בַּמִלָה ? כִּתְבוּ סַ אוֹ סְ . סִי סִירָה סְ מִסְפָּרָה בְּאֵיזוֹ מִלָה שׁוֹמְעִים סִי ? כִּתְבוּ . סָבְתָא סָ סִסִי סְסַסָ י לִי ךכִכִּייִטִחִזִיוִ הִ גִבִיבִּ אִי סִי סְסָ דִי 38

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר