עמוד:45

45 מיני - קריאת סיפור קריאת הסיפור 1 . תחילה בדקו אם יש בקטע מילים חדשות לתלמידים . כתבו אותן על הלוח . 2 . קריאה דמומה - התלמידים יקראו את הקטע קריאה דמומה . 3 . קריאה בקול של המורה - קראו את כל הקטע בקול בפני התלמידים . 4 . קריאה בקול של תלמידים - התלמידים יקראו את הקטע בקול . שאלות הבנה בעל - פה - שאלו בעל - פה שאלות על הסיפור . דוגמה : למה רם פחד ממיני ? מה מיני עשתה לבר ? השלימו לפי הסיפור . הבנה - השלמת המשפטים דורשת הבנה של הסיפור . הדגימו את ביצוע המטלה במשפט הראשון . א . יש לקרוא את כל המשפט, ורק אז להשלימו . ב . בהמשך התלמידים יבצעו את המטלה בקריאה דמומה וישלימו לפי מה שידוע להם מן הסיפור . ג . לבסוף - יקראו בקול את המשפטים . מה עשתה מיני ? הבנה - בשולי העמוד תמצאו איורים . רק 4 מהם נכונים ( מתאימים לסיפור ) . התלמידים יקיפו רק אותם . מדברים וכותבים - אפשר לשוחח על חיות מחמד . אילו חיות הן ? מי מגדל ? מה היחס אל החיות - אוהבים / לא אוהבים ? איך מטפלים בהן ? בעקבות השיחה אפשר לכתוב במחברת משפט או סיפור על חיות מחמד . גם כאן כדאי להנחות את הילדים להנמקה, בדגמים שונים : הייתי רוצה לגדל חיית מחמד כי . . . לדעתי כדאי לגדל . . . כי . . . לא הייתי רוצה לגדל מפני ש . . . מִינִי רָם פָּחַד מִמִינִי . הִיא נָבְחָה, הִיא לִקְקָה אֶת הַפָּנִים שֶׁל רָם, הִיא תָלְשָׁה דַפִּים, הִיא הִפִּילָה אֶת הַדְלִי . . . מִינִי תָמִיד הִבְהִילָה אֶת רָם ! רָם לֹא אָהַב אֶת מִינִי, אֲבָל מִינִי אָהֲבָה אֶת רָם ! הַשְׁלִימוּ לְפִי הַסִפּוּר . אֶת הַפָּנִים שֶׁל רָם . • מִינִי דַפִּים . • מִינִי אֶת הַדְלִי . • מִינִי אֶת רָם . • מִינִי מָה עָשְׂתָה מִינִי ? הַקִיפוּ רַק אֶת הַצִיוּרִים שֶׁמַתְאִימִים לַסִפּוּר . לִקְקָה הִפִּילָה נָבְחָה תָלְשָׁה הִפִּילָה הִבְהִילָה תָלְשָׁה אָהֲבָה מִ ן נִי ם תִישִׂ שִׁי רִ קִ ץצִיףפִעִסִי פִּי 37

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר