עמוד:106

106 4 . קריאה בקול של תלמידים - התלמידים יקראו את הקטע בקול . 5 . לאחר הקריאה - אפשר לצייר את הטקסט או להמחיז אותו . נקודתיים - בסיפור מופיעות נקודתיים ( במשפט "תמר עבדה . . . " ) הנקודתיים מסמנות פירוט . במשפט זה הן באות לפני פירוט הפעולות שתמר עשתה במטבח . שאלות הבנה בע"פ 1 . מה עשתה תמר כדי להפתיע את המשפחה ? 2 . מי עזר לה ? 3 . למה היא נרדמה בסוף ? מחוץ לסיפור - אפשר להעלות השערות לגבי דברים שקרו שאינם כתובים בסיפור . שאלו : 1 . למה תמר רצתה להפתיע את המשפחה ? ( מה היה לפני הסיפור ? ) 2 . מה קרה אחרי שתמר התעוררה ? ( מה קרה אחרי הסיפור ? ) הפשטידה הטעימה - קריאת סיפור בקשו מהתלמידים לבדוק אם יש מילים חדשות בקטע . כתבו אותן על הלוח . התייחסו ל כותרת . שאלו : מה פירוש המילה פשטידה ? האם אתם מכירים מאכל זה ? אילו סוגי פשטידות אתם מכירים ? מה מצפים לקרוא לפי הכותרת ? קריאת הטקסט ( דגם קריאת טקסט ארוך ) 1 . טרום קריאה - מספור שורות - כדי להקל על המתקשים כדאי למספר את השורות, אך יש להיזהר מהחלת הצעה זו באופן גורף על כל הטקסטים . אפשר לחלק את הקטע במקומות המתאימים לפי אירועים, תיאורים, דיבור ישיר, פסקות, או כל רכיב מבנה הגיוני אחר . מילים מוכרות - כתבו את המילים המוכרות על הלוח . הוסיפו להן את המילים שהוקנו לפני הקטע . אפשר גם לבקש מהתלמידים לזהות דמויות מוכרות בקטע . מילים חדשות - בנו את המילים החדשות על הלוח . כותרת - תלמידים ינסו לשער לפי הכותרת במה הקטע עוסק ( על מי / מה יסופר ) . 2 . קריאה דמומה - התלמידים יקראו את כל הקטע קריאה דמומה . 3 . קריאה בקול של המורה - בקטע ארוך רצוי לחלק את הקטע לפי תוכנו, ובסוף כל חלק לשאול שאלת הבנה אחת ( שאלה בעל - פה ) . הַפַּשְׁטִידָה הַטְעִימָה תָמָר רָצְתָה לְהַפְתִיעַ אֶת הַמִשְׁפָּחָה . הִיא הָלְכָה לַבַּיִת שֶׁל סַבָּא וְסָבְתָא לְהָכִין פַּשְׁטִידָה . תָמָר עָבְדָה בַּמִטְבָּח בְּלִי הַפְסָקָה : שָׁטְפָה, קִלְפָה, חָתְכָה, בָּחֲשָׁה וְטִגְנָה בָּצָל עִם סַבָּא . סַבָּא אָפָה אֶת הַפַּשְׁטִידָה . אַחַר כָּךְ תָמָר סִדְרָה וְנִקְתָה אֶת הַמִטְבָּח . הַפַּשְׁטִי דָה הָיְתָה טְעִימָה, אֲבָל תָמָר לֹא טָעֲמָה אֶת הַפַּשְׁטִידָה . . . תָמָר נִרְדְמָה ! לִיךכִכִּייִטִחִ זִיוִ הִדִיגִבִיבִּאִי 98

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר