עמוד:42

42 הקניית האות ה את האות ה הכרנו כאם קריאה, וגם כ - ה נשמעת בתפקיד ה היידוע ( הַילקוט ) . עתה אנו לומדים להכיר את האות ה כאות נשמעת ( עיצור ) . הציגו את הצליל הִ שבמילה היא - ואחריו את הַ שבמילה הַר . הָ הַ הֲ הִי הִ - הזכירו את סימן החטף ( הכרנו אותו באותיות א, ח ) וכן הִ ( חיריק חסר ) . הִי ( מלא ) מבטאים באותו אופן . הגייה - מה ההבדל בין הגיית א להגייה של ה ? ה הוגים על - ידי הוצאת אוויר . אפשר להשתעשע בניסיון להגות כך באופן מודגש . מה שומעים במילה ? - תחילה בררו שהאיורים ברורים ושהמילים מוכרות ( למשל, המילה היפופוטם ) . המילים הן : הר, היפופוטם . כתבו את המילים - לאחר שהילדים יכתבו את המילים קראו אותן יחד, בקול, ותנו דוגמאות בעל פה לשימוש בהן, למשל : הילד היה שמח ; הילדה הייתה עליזה . תרגול קריאה - היעזרו בכרטסת הא"ב שבערכת האביזרים ובכפולת הא"ב שבחוברת 1 כדי לצרף צלילים ולקרוא . ראו הצעות בהקדמה למדריך . מָה שׁוֹמְעִים בַּמִלָה ? כִּתְבוּ הַ אוֹ הִי . כִּתְבוּ אֶת הַמִלִים . יָההָיְתָההָ הַר הַ הִי הָהָ הִי הִי א הִהִי הֲהַהָ י דִי לִי ךכִכִּייִטִחִזִיוִ הִ גִבִיבִּ אִי 34

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר