עמוד:72

72 האותיות ד, ב, י + םִ י , םִ עמ' 64 - 67 - חזרה על האותיות ד, ב, י + התנועות םִ י , םִ . האותיות ד, ב, י נלמדו כבר . עתה מצרפים להן את סימן החיריק - דִי, בִי, יִי . כתבו כמו בדוגמה - את מלאכת הפירוק והצירוף יעשו התלמידים בהנחייתכם . כל מילה באיור אפשר לבודד את הצליל המבוקש . התלמידים יעתיקו את הצליל, יקראו אותו, יעתיקו את המילה במלואה וידגישו את הצליל החדש . כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . דִי בְּגָדִים בְּגָדִים דִי חֲבִילָה בִי בַּיִת יִ דִי•דִבִי • בִיִ קִבַּלְתִי חֲבִילָה עֲנָקִית . גְבִינָה ? ? ? גִחִבִּלִי ךכִ יִ טִזִיוִ הִדִיבִיאִי כִּי 64

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר