עמוד:101

101 מה חסר במילה ? - משלימים טַ או טִי . המילים הן : אבטיח, טלית, ארטיק, טבעת . מה חסר במילה ? - משלימים טָ או ט . המילים הן : מחט, לטאה, שרביט, גיטרה . יש מילה כזאת בעברית ? - פעילות לפיתוח מודעות מורפולוגית ( משקלים, נטיות : המילים הנתונות הן פעלים בני הברה אחת ( גזרת עי"ו ) , ובמקביל - בעלי מקצוע משורש זה . בקשו מהתלמידים לקרוא בקול ושאלו : האִם יש מילה כזאת בעברית ? אפשר להוסיף בע"פ צמדים : צד - צייד, תר - תייר, דר - דייר . מקהלה מבולבלת - נצלו את המילים באיורים לשעשוע קול : חלקו את הכיתה לקבוצות לפי מספר ההברות של המילה . תלמיד אחד או תלמידה יוצאים מהכיתה . כתבו את ההברות על הלוח . למשל : פַּ - טִישׁ . קבוצה אחת תקרא : פַּ, וקבוצה אחת תקרא : טִישׁ . כשהתלמיד או התלמידה נכנסים, תנו סימן, והתלמידים יבטאו בו - זמנית את ההברות . התלמיד או התלמידה שנכנסו, יצטרכו לזהות את ההברות ואת המילה . משחקים - שחקו במשחקים שונים : 1 . אילו מילים מתחילות ב . . . אילו מילים מסתיימות ב . . . 2 . "אני אגיד מילים, ואם יש בהן . . . - אתם תרימו יד" . 3 . "אני ארים חפצים, ואם יש בהם . . . - תצעקו בקול" . לִית בַּעַת לְאָהמַחַ חַקאֲבַאַרְ גִי רָהשַרְבִי מָה חָסֵר בַּמִלָה ? הַשְׁלִימוּ טַ אוֹ טִי . מָה חָסֵר בַּמִלָה ? הַשְׁלִימוּ טָ אוֹ ט . יֵשׁ מִלָה כָּזֹאת בְּעִבְרִית ? כִּתְבוּ יֵשׁ אוֹ אֵין . טָס, רָץ, גָר, שָׁר, שָׁט, טַיָס . רַיָץ . גַיָר . שַׁיָר . שַׁיָט . מִ ן נִי ם תִירִץ שִׂ שִׁיקִסִי פִּיעִצִיףפִ 93

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר