עמוד:36

36 הפיל והפיתה - קריאת סיפור ציור - הציור מכין לקראת הסיפור . שאלו : מה עושה כל דמות בציור ? קריאת הסיפור 1 . תחילה בדקו אם יש בקטע מילים חדשות לתלמידים . כתבו אותן על הלוח . 2 . קריאה דמומה - התלמידים יקראו את הקטע קריאה דמומה ( התנסות אישית ) . גם קריאה תוך מלמול היא תקינה . 3 . קריאה בקול של המורה - קראו את כל הקטע בקול לפני התלמידים ( מודלינג, הדגמה ) . אפשר לשאול : היכן כתוב "אבא נתן לתמר פיתה ? " היכן כתוב "הפיל קם" ? התלמידים יצביעו על המקום בחוברת ויקראו בקול . 4 . קריאה בקול של תלמידים - התלמידים יקראו את הקטע בקול . המחזה - כדאי להציג את הסיפור . הוסיפו להמחזה גם שאלות ( למשל : מישהו ישאל "מי אבא של תמר ? ", והדמות תציג את עצמה ) . הַפִּיל וְהַפִּתָה תָמָר רָאֲתָה מִשְׁפָּחָה שֶׁל פִּילִים . הַפִּילָה יָשְׁנָה בַּפִּנָה . הַפִּיל נָח לְיָדָה . אַבָּא נָתַן לְתָמָר פִּתָה . הַפִּיל רָאָה אֶת הַפִּתָה בַּיָד שֶׁל תָמָר . הַפִּיל קָם . . . הַפִּיל בָּא . . . תָמָר קָרְאָה : אַבָּא, הַפִּיל לָקַח לִי אֶת הַפִּתָה ! דִי לִי ךכִכִּייִטִחִזִיוִהִגִבִיבִּ אִי 28

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר