עמוד:34

34 מה שומעים במילה ? בדקו תחילה שהאיורים מובנים ושהמילים ידועות ( למשל : שיפוד ) . לאחר מכן, הנחו את התלמידים לביצוע המשימה : זיהוי צליל םָ או םִי בתחילת מילה, באותיות שונות שנלמדו . המילים הן : פרפר, פנס, משקפיים, לימון . איזו מילה יוצאת דופן ? - פעילות חדשה . מכאן ואילך היוצא דופן יתייחס תמיד לתוכן / למשמעות של המילים ולא לצורתן ( אותיות, מבנה, נטייה ) . כדי למצוא את החריג צריך קודם למצוא את המשותף . למשל : כאן שלוש מילים הן שמות של בעל - חיים, ולכן המילה פיתה היא יוצאת דופן . מה מתאים לציור ? התלמידים יכתבו את המשפט המתאים לתמונה ( השני ) . חידון צלילים - לחיזוק האבחנה השמיעתית והכתיבה תוכלו לערוך חידון . קראו מילים הכתובות בעמוד זה בסדר אקראי ( כפית, פרפר, פיצה . . . ) , ושאלו : מה שומעים במילה ? - פַּם / פָּ פְּ או פִּי / פִּ . אפשר לבקש מהתלמידים לכתוב את הצליל . משחקים - שחקו במשחקים שונים : 1 . אילו מילים מתחילות ב . . . אילו מילים מסתיימות ב . . . 2 . "אני אגיד מילים, ואם יש בהן . . . אתם תרימו יד . " 3 . "אני ארים חפצים, ואם יש בהם . . . תצעקו בקול . " תרגול קריאה - כדי לצרף צלילים וכדי לקרוא אותם, היעזרו באמצעים הבאים : כרטסת הא"ב וכפולת הא"ב בחוברת 1 . ראו הצעות בהקדמה למדריך . אֵיזוֹ מִלָה יוֹצֵאת דֹפֶן ? הַקִיפוּ . פִּילפִּתָהפַּרְפַּרפָּרָה מָה שׁוֹמְעִים בַּמִלָה ? הַקִיפוּ . לָ • לִימִ • מַפַּ • פִּי פָּ • פִּי מָה מַתְאִים לַצִיוּר ? כִּתְבוּ . • תָמָר וְאַבָּא שָׁרִים שִׁיר . • אִמָא וְאַבָּא שָׁרִים שִׁיר . דִי לִי ךכִכִּייִטִחִזִיוִהִגִבִיבִּ אִי 26

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר