עמוד:31

31 יש מילה כזאת בעברית ? המילים יש / אין מנוצלות לטיפול בתופעות הלשוניות : זכר / נקבה, יחיד / רבים . התלמידים אינם צריכים להשתמש במושגים הדקדוקיים אלא רק להבינם . יחיד ורבים - מודעות מורפולוגית . הכרת הצליל םִי מאפשר לעסוק בתופעה רחבה בעברית והיא סיומת םִים של צורת הרבים בזכר . בכל 4 המילים הבסיס ( צורת היחיד ) אינו משתנה גם ברבים . אִמרו : ממתק אחד, הרבה ? . . . , והתלמידים ישלימו . כתבו ממתקים על הלוח, כדי להראות שנוספה למילה הסיומת םִים וכן שנוסף חיריק לאות האחרונה . הדגשת הסופית םִים של הרבים עוזרת לתרגול האוטומטיות של הקריאה . אפשר לבקש מהתלמידים להציע מילים אחרות, ולבדוק את צורת הרבים שלהן . מה מתאים לציור ? - תרגול של הבנה ושל שם המספר . יֵשׁ מִלָה כָּזֹאת בְּעִבְרִית ? כִּתְבוּ יֵשׁ אוֹ אֵין . תַלְמִיד, תַרְמִיל, דַחְלִיל, תַלְמִידָה . תַרְמִילָה . דַחְלִילָה . יָחִיד וְרַבִּים . כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מַמְתָק אַרְנָק תַרְמִיל חָלִיל מַמְתַקִים מָה מַתְאִים לַצִיוּר ? מִתְחוּ קַו . יֵשׁ מִ ן נִי ם תִישִׂ שִׁי רִ קִ ץצִיףפִפִּיעִסִי 23

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר