עמוד:57

57 הקניית מילת השלילה "לא" המילה לא מוקנית גלובלית ללא פירוק לצלילים . באמצעותה אפשר לבנות צירופי מילים חדשים . כתבו את המילה לא על הלוח, • וקראו אותה . משחק : חלקו לתלמידים שלטים • קטנים עם המילה "לא" . שאלו אותם שאלות, ועליהם להגיב רק לשאלות שהתשובה עליהן היא "לא" . התלמידים יניפו את השלט ויאמרו : לא ! מה מר ? מה לא מר ? . . . כתיבה - התלמידים יכולים לקרוא את השאלות מָה מַר ? מָה לא מַר ? וכך גם השאלות : מה קר ? מה לא קר ? בררו שהאיורים מובנים והמילים ידועות . הנחו את התלמידים לענות על השאלות . המילים הן : תרופה, סוכרייה, אבטיח, בננה, גלידה, ארטיק, מרק . אוצר מילים - בעזרת המילית לא • אפשר ליצור הפכים : טוב / לא טוב, שקט / לא שקט ; יכול / לא יכול ; שומע / לא שומע . התלמידים יביאו דוגמות למילה ולשלילתה . אוצר מילים - אפשר לשאול : מה • משותף לכל המילים באיורים ? ( את כולם אוכלים . ) מה יוצא דופן ? אפשר למיין : מה פרי ? מה ממתק ? מה הם המאכלים ? האם יש ירקות ? מהו הטעם ? מה מתוק ? מה לא מתוק ? כתבו את המילים, בניית מילים - התלמידים יבנו מילים חדשות מצלילים מוכרים . אפשר לבקש מהם לחבר משפט מצחיק המכיל מילים אלה . מָה מַר ? מָה לֹא מַר ? כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מָה קַר ? מָה לֹא קַר ? כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מַר קַר כִּתְבוּ אֶת הַמִלִים . רָהמָרָהקָ מׇתׇ שׇׂשׇׁ רׇקׇ ץצׇףפׇפׇּעׇסׇןנׇ ם לֹא 29

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר