עמוד:56

56 הסבירו את תפקיד סימן השאלה . בהמשך התלמידים ישלימו, על סמך הידע שלהם, את הפועל המתאים . אפשר לתרגל בעל - פה פעלים נוספים : רָץ - רָצָה, שָׂם - שָׂמָה, בָּא - בָּאָה, נָח - נָחָה, וגם ישב ישבָה, זכר - זכרָה, שמר - שמרָה . בכל פעם יש להדגיש את עושה הפעולה : מי רץ ? מי רצה ? לתלמידים המסוגלים לכך אפשר להכין כרטיסיות למשחק "דגים דגים" או "גלגל הקסם" לתרגול פעלים בזכר ובנקבה . כך יתרגלו כתיבה ויעסקו בפעילות מאתגרת ומעניינת . ה שותקת בתופעת זכר / נקבה הקניה - כתבו על הלוח את • המילים קָם - קָמָה . קראו יחד, ושאלו : מה ההבדלים בין המילים ? ההבדלים : קם ← זכר, קמָה ← נקבה ; מ סופית ( ם ) השתנתה ל - מ רגילה, ונוספה האות ה , שאין הוגים אותה . לפעמים ה שותקת יכולה לשנות מ זכר ל נקבה : קם ← קמה . בשלב זה, עם תלמידים המסוגלים לכך, כדאי להשתמש בתבניות המופיעות מתחת למילים קָם וקָמָה ולנסות לשבץ לתוכן צלילים שונים . לדוגמה : ש - ר בתבנית זכר - שָר ובתבנית נקבה - שָרָה וכך הלאה . תוך כדי חקר השינוי במילים שנוצרו התלמידים יסיקו שלפעמים ה שותקת יכולה לשנות מזכר ל נקבה : בפועל ( קם ← קמה ) , בשם עצם ( שכן - שְכנָה, תלמיד - תלמידָה ) . ברק קם . . . קריאה - קראו את המשפטים הקצרים . כתבו את המילים, בניית מילים - התלמידים יכתבו את המילים שנוצרו מצירוף הצלילים . מי קם ? מי קמה ? הבנה - התלמידים יכולים לקרוא חלק מן ההוראה ( קם / קמה ) . קָםקָמָה בָּרָק קָם תָמָר קָמָה כִּתְבוּ אֶת הַמִלִים . מִי קָם ? מִי קָמָה ? כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מָהקָםקָ ׇ הׇ לׇךכׇכׇּיׇטׇחׇזַוׇהַדׇגַבׇ בַּ אׇׇ 28

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר