עמוד:84

84 מה מתאים ? - תחילה התלמידים יקראו את המילים שבמסגרת, יבדקו מה יש באיורים, ואחר כך יכתבו את המילה המתאימה . המילים הן : ים, הר, יד, מחק, מרק, חייל, ברק, חלה, קרחת . כתבו את המילים - בניית מילים . התלמידים יצרפו את הצלילים למילים ויקראו אותן . בפועל זה בצורת הנקבה נוספת סיומת ה, וגם ת ( כמו בָּנָה - בָּנְתָה ) . מָה מַתְאִים ? כִּתְבוּ מִתַחַת לְכָל צִיוּר . הֵעָזְרוּ בַּמַחְסָן . כִּתְבוּ אֶת הַמִלִים . יָם • בָּרָק • הַר • קָרַחַת • מָרָק • חַלָה • יָד • מַחַק • חַיָל תָהאֲרָאָהרָ לׇ ךכׇכׇּ יׇ טׇ חׇ זַוׇהַדׇגַבׇ בַּאׇ 56

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר