עמוד:55

55 הקניית ה שותקת תָה, מָה, רָה, בָּה, קָה - בעברית, כאשר מילה מסתיימת בקמץ, תבוא אחריה ה "שותקת", ה לא נשמעת . למשל, מצלמה - שומעים בסוף רק מ ( וקמץ ) . הסבירו : ה שותקת = ה שאין שומעים אותה . יש מילים ששומעים בהן ה : הָלך, הַר, זהירות . בדרך כלל, כשהאות ה מופיעה בסוף מילה, אין שומעים אותה . רצוי לחקור יחד עם תלמידים המסוגלים לכך את תפקידיה השונים של האות ה באמצעות האזנה למילים - כאלה שמתחילות בה, כאלה שהיא מופיעה בתוכן וכאלה שהיא נמצאת בסופן . מה שומעים בסוף המילה ? תרגול קריאה - בררו שהאיורים מובנים ושהמילים ידועות . התלמידים יקראו את הצלילים מתחת לאיורים, ויקשרו בקו לאיור המתאים . אפשר שהתלמידים יחפשו באיורים מילה שמסתיימת בצליל - ָה . שימו לב : בכולן הסיומת ה מציינת נקבה . המילים הן : נשיקה, מצלמה, סירה, בובה . ָ איפה כתוב מה ? הקניית מילת השאלה "מָה" - שאלו : מתי אומרים "מה" ? למה יש לידה סימן שאלה ? התלמידים ימציאו שאלות שיש בהן מילת השאלה מָה , וישאלו זה את זה . קומיקס ( תמר ! מה ? בה ! ) הבנה - קראו את הקומיקס בקול . מה קורה בו ? תוכלו להציג את הקומיקס . שאלו : למה תמר נבהלה ? התלמידים יקראו את המילים כדי להבין . התלמידים ימחיזו את הסיפור הקצר . כרטיסיות - בעזרת כרטסת הא"ב • או בעזרת כפולת הא"ב של כל תלמיד ( ראו בהקדמה ) . אפשר לכתוב את המילים בת, קר . . . ועוד ( לעיל ) ומילים מוכרות נוספות, כגון קָמָה, קָרָה, מָרָה . תָה | מָה | רָה | בָּה | קָה מָה שׁוֹמְעִים בְּסוֹף הַמִלָה ? מִתְחוּ קַו כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . קָהבָּהמָהרָה אֵיפֹה כָּתוּב מָה ? הַקִיפוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . בַּת מָה קַר מָר תַם מָה מָה קָם מׇתׇ שׇׂשׇׁ רׇקׇ ץצׇףפׇפׇּעׇסׇןנׇ ם | | | | ׇֹ בָּה ! מָה ? תָמָר ! ׇ 27

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר