עמוד:54

54 חזרה ואינטגרציה של הנלמד עד כה : ת, מ, ר, ב, ק כתבו את המילים ; כתיבה - כותבים על הלוח את 5 האותיות שנלמדו עד עתה ואת סימני הניקוד שנלמדו - קמץ ופתח . מנחים את הילדים לקרוא ולהעתיק את המילים מר, בת, רק . לאחר שיכתבו את כל המילים - יקראו את המילים שכתבו . מה מתאים ? הילדים יבחרו ויסמנו את המילה המתאימה לכל איור : קר / רק, מרק / בר . אוצר מילים - אפשר לדבר על • משמעות המילים שכתבו . למשל, מה ההיפך מ - קַר ? מ - מַר ? איזה מרק מכירים ? מה הזכר של בת ? "דגים דגים" - עם צירופים / • איורים מתאימים . "גלגל הקסם" - עם צירופים / • איורים מתאימים . משחק זיכרון צירופים - התאמת • צירוף לתמונה . יש להקפיד להשתמש בצירופים ובאיורים מתאימים מתוך המאגר . אפשר להציע לילדים המסוגלים לכך לכתוב צירופים או מילים שירחיבו את מאגר כרטיסיות המשחק . כִּתְבוּ אֶת הַמִלִים . מַ ר רמַ בַּת תבַּ רַק קרַ מָה מַתְאִים ? מִתְחוּ קַו . רַק מָרָק קַר בָּרָק ַַ לׇךכׇכׇּיׇטׇחׇזַוׇהַדׇגַבׇ בַּ אׇ 62ׇ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר