עמוד:53

53 מה שומעים במילה ? הנחו את התלמידים להגות כל מילה בשקט ולבדוק איזה משני הצלילים שתחתיה מופיע בה . מה שומעים בסוף המילה ? הנחו את התלמידים להגות כל מילה ולבחור את הצליל הסוגר מבין שני צלילים נתונים . הסבירו : רואים שצליל יכול להופיע בתחילת מילה, באמצע מילה או בסופה . אוצר מילים - על סמך המילים • באיורים הציעו לתלמידים לספר סיפור, שיכיל כמה שיותר מילים מן האיורים . ראו הצעות בהקדמה . משחקי חשיבה - מיון : אפשר • לשאול שאלות, כגון : מה מתוך האיורים שייך לחיות ? מה דוֹמֵם ? מהו כלי רכב ? במה משחקים ? מה אוכלים ? יוצא דופן - אפשר לתת לילדים • משימות של איתור יוצא דופן על פי קריטריונים מבחינים שונים . לדוגמה : צליל פותח, צליל סוגר, מספר צלילים, שדה סמנטי . לילדים המסוגלים לכך כדאי לזמן שורת פריטים שבה ניתן למצוא יוצא דופן על פי יותר מגורם אחד . לדוגמה : מחברת, דלת, קשת, תמר . אם נתייחס לצליל הסוגר כקריטריון מבחין המילה תמר תהיה יוצאת הדופן . לעומת זאת, אם נתייחס למספר הצלילים במילה כקריטריון המבחין המילה מחברת תהיה יוצאת הדופן . קַ מָה מַתְחִיל בְּ - קַ ? כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מָה שׁוֹמְעִים בַּמִלָה ? הַקִיפוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מָה שׁוֹמְעִים בְּסוֹף הַמִלָה ? הַקִיפוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . קׇ ק בׇּ ם תׇ ם תׇ רַ ת רׇ ר מׇתׇ שׇׂשׇׁ רׇקׇ ץצׇףפׇפׇּעׇסׇןנׇ ם קׇ קׇ קק ק 25

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר