עמוד:81

81 מה מתחיל ב - חֲ ? מה נגמר ב - ח ? באיזו מילה שומעים חָ ? הבחנה שמיעתית - בררו אם כל המילים מובנות ( למשל, המילה : משחה ) . אפשר לבקש לחבר סיפור שישולבו בו חלק מן המילים . המילים : חנוכייה, חמור, חבל, חץ ; חליל, טבח, בקבוק, פרח ; נדנדה, שולחן, חולצה, משחה . אוצר מילים - קשרו שמות עצם • לפועל ( משפחת מילים ) : מה עושים בחגורה ? - חוגרים . מה עושים ב חליל ? - מחללים . ( אפשר לציין שהחליל נקרא כך כי הוא חָלוּל ) . מה הפרח עושה ? פורח . מה עושים ב נדנדה ? מתנדנדים . משחק "מה מתחיל / נגמר • בצליל ? " - הציעו מילים והתלמידים ימחאו כף בכל פעם שנשמע הצליל שָׁ ( שׁ ) . אפשר גם שתלמידים יחפשו מילים שיש בהן שֶׁ ( או נגמרות ב - שׁ ) ויציעו . מָה מַתְחִיל בְּ - חֲ ? כִּתְבוּ . מָה נִגְמָר בְּ - ח ? כִּתְבוּ . בְּאֵיזוֹ מִלָה שׁוֹמְעִים חָ ? כִּתְבוּ . מׇתׇ שׇׂ שׇׁרׇקׇ ץצׇףפׇפׇּעׇסׇןנׇ ם 53

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר