עמוד:52

52 הקניית הצלילים ק, קָ / קַ בָּרָק, ק הקניה - כתבו את המילה • בָּרָק על הלוח . חזרו על הצליל הראשון בָּ , ובדקו אם הצליל רָ זכור . ( למדנו אותו במילה תָמָר . ) כתבו את האות האחרונה ק , והדגישו בהגזמה את ה - ק בסוף מילה . כתבו גם קָ / קַ וקראו אותם . הדגישו את שם האות . ק, קָ, קַ, קריאה - התלמידים יקראו את הצלילים מתוך הספר . אפשר לקרוא בכל פעם את הצלילים בסדר שונה, והתלמידים יצביעו על הצליל בספר . צבעו רק קַ . שאלו : מה יצא ? מדוע דווקא מצויר כאן קלמר ? משחקים - שחקו במשחקים שונים ; • 1 . אילו מילים מתחילות ב . . . אילו מילים מסתיימות ב . . . 2 . "אני אגיד מילים, ואם יש בהן . . . אתם תרימו יד" . 3 . "אני ארים חפצים, ואם יש בהם . . . תצעקו בקול" . צִבְעוּ רַק קַ . כִּתְבוּ . קקַקׇ קקַקָ ר קַ קַ קַ קַ קַ קַ קַ קַ קַ ק ק ק ק ר ר ר ר לׇךכׇכׇּיׇטׇחׇזַוׇהַדׇגַבׇ בַּ אׇ בׇּ רׇ ק | ק 24

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר