עמוד:51

51 מה מתחיל ב - בָּ ? כתבו כמו בדוגמה . הבחנה שמיעתית ; תחילה בדקו שכל האיורים ברורים ושהמילים מובנות . קראו את המילים, והנחו את התלמידים לכתוב בָּ מתחת למילים המתאימות . חזרו והדגישו את כתיבת הצליל המתחיל את המילה - מצד ימין של השורה . מה מתחיל ב - בַּ ? כמו בפעילות הקודמת, כאן בצליל בַּ . באיזו מילה שומעים בָּ ? זו פעם ראשונה שהצליל הנלמד מופיע באמצע מילה . לפני הפעילות תרגלו פירוק מילה לכל צירופיה והשמיעו מילים שיש באמצען צירופים שכבר נלמדו, למשל - מכתב ( תָּ ) , קלמָר ( מָ ) , אורַחת ( רַ ) . אוצר מילים - אגב השם ברק, • אפשר להרחיב את הדיבור על הפעולות של הבּרק ( מבריק , מאיר ) ושל הרעם ( רועם , מרעים , מתגלגל, מתפוצץ ) . אפשר לשיר את השיר "רעמים וברקים" של יונתן גפן . אפשר לצייר ברק . מילים בעולם - הביאו לכיתה • כתבי עת ועיתונים . תלמידים יחפשו דברים שיש בהם הצליל בַּ או בָּ . התלמידים יגזרו את התצלומים ויצרו קולאז' משותף . בהמשך אפשר לבקש מתלמידים אחרים להתבונן בקולאז' ולשער - לאילו מילים הכוונה ? היכן בַּ / בָּ ( בהתחלה ? באמצע המילה ? ) . מָה מַתְחִיל בְּ - בׇּ ? כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מָה מַתְחִיל בְּ - בַּ ? כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . בְּאֵיזוֹ מִלָה שׁוֹמְעִים בָּ ? כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . בַּ בׇּ בָּ מׇתׇ שׇׂשׇׁ רׇ קׇץצׇףפׇפׇּעׇסׇןנׇ ם 23

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר