עמוד:109

109 מה קרה בלילה ? קריאת הקטע - א . התלמידים יתבוננו באיור : מי מופיע בו ? מה קורה ? ב . התלמידים יזהו בקטע שמות מוכרים . ג . התלמידים יקראו את השאלה בכותרת . . אפשר לשאול - למה מצפים לפי השאלה ? ד . התלמידים יקראו קריאה דמומה את כל הקטע . ה . קראו יחד בקול . הצגה - התלמידים יציגו את • המתרחש . אפשר ש - 2 תלמידים יקריינו ויקראו את המשפטים, והאחרים יציגו בהתאם . ענו לפי הסיפור, שאלות הבנה - התלמידים יקראו את השאלות . שאלו : לפי מה אתם יודעים ? היכן הדבר כתוב בקטע ? חֲבָל או אֲבָל ? - אפשר לחזור על הצליל של חטף פתח . אוצר מילים - בעקבות המילה • אַרְנָב אפשר לדבר על חיות בכלל וגם על חיות מחמד . שאלו : אילו חיות מחמד יש לכם ? היכן אתם משכנים אותן ( אקווריום, מלונה, כלוב . . . ) . מדברים וכותבים - בעקבות • הסיפור על הארנב ואחרי השיחה על חיות מחמד, הציעו לתלמידים לכתוב סיפור על חיות המחמד שלהם . מָה קָרָה בַּלַיְלָה ? שַׁחַר רָאָה אַרְנָב לָבָן . שַׁחַר לָקַח אֶת הָאַרְנָב הַבַּיְתָה . מַיָה אָמְרָה : אַרְנָב ! אַרְנָב ! שַׁחַר נָתַן לְמַיָה אֶת הָאַרְנָב . אֲבָל בַּלַיְלָה הָאַרְנָב בָּרַח . . . עֲנוּ לְפִי הַסִפּוּר . חֲבָל אוֹ אֲבָל ? חִשְׁבוּ מָה אָמַר שַׁחַר וְכִתְבוּ בַּבָּלוֹן . • מָה שַׁחַר רָאָה ? • לְאָן שַׁחַר לָקַח אֶת הָאַרְנָב ? • מָה קָרָה בַּלַיְלָה ? מׇתׇ שׇׂ שׇׁרׇקׇ ץצׇףפׇפׇּעׇסׇ ןנׇם 81

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר