עמוד:46

46 הקניית הצלילים רָ / רַ / ר תָמָר, ר, הקניה - כתבו על • הלוח את השם תָמָר , ובקשו מהתלמידים לקרוא אותו . שאלו : מהו הצליל האחרון ? כתבו ר וקראו . הציגו את הצלילים רָ / רַ , והתלמידים ינסו לקרוא אותם . הדגישו את שם האות . הגייה - הסבירו לתלמידים • שאפשר לבטא ר בדרכים שונות, ואנשים ששפת האם שלהם שונה מעברית, מבטאים את האות אחרת . תנו לתלמידים להתנסות בביטוי ר במבטאים שונים . רָ, רַ, ר קריאה - התלמידים יקראו את הצלילים בספר . צבעו רק רַ - התלמידים יכתבו את הצלילים שלמדו, ולאחר מכן יצבעו את הצליל הנדרש ( רַ ) . שאלו את התלמידים : מה התקבל אחרי הצביעה ? ררַרָ כִּתְבוּ . ררָרַ רַ רַ רַ רַ רַ רַ רַרַ רַ רַ רַ רַרַ רַ רַרַ רַ ר ר ר ר ר ר ר רר רר ר ר ר ר ר ר ר צִבְעוּ רַק רַ . לׇךכׇכׇּיׇטׇחׇזַוׇהַדׇגַבׇבַּאׇ תָמָר ר | 18

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר