עמוד:106

106 הקניית ו החיבור וחזרה כללית ו' החיבור שימושית מאוד בדיבור ובכתיבה, ובדרך כלל מנוקדת בשווא שהילדים למדו לפני זמן קצר . מי בציור ? כתיבה - התלמידים ישלימו את ו החיבור בהתאמה לאיורים . מה יש בציור ? כתיבה - הילדים יתבוננו באיורים וישלימו מילה חסרה שבתחילתה ו החיבור מתחת לכל איור . מה מתאים ? קריאה - התלמידים יביטו באיורים, יקראו את המשפטים ויחברו בקו כל משפט לאיור המתאים לו . רָם וְתָמָר וְוְמַחַק וְ נָדָב אַיָלָהבָּרָק שַׁחַר מִי בַּצִיוּר ? כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדוּגְמָה . מָה יֵשׁ בַּצִיוּר ? הַשְׁלִימוּ . מָה מַתְאִים ? מִתְחוּ קַו מִכָּל צִיוּר לַמִשְׁפָּט הַמַתְאִים . אַבָּא נָתַן לְתָמָר דְבַשׁ וְחַלָה . בָּרָק וְאַיָלָה בַּיָם . אַיָלָה יָשְׁבָה וְחָשְׁבָה . לׇ ךכׇכׇּ יׇ טׇ חׇ זַוׇ הַדׇ גַ בׇבַּאׇ וְ ו 78

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר