עמוד:43

43 מה מתחיל ב - מַ ? התלמידים יתבוננו באיורי המילים, ויכתבו מַ רק מתחת למילים שמתחילות בצליל זה . הפנו את תשומת לבם לכך שעליהם לכתוב בכתם הצבע, משום שאת הצליל הפותח מילה כותבים בצד שבו מתחילה המילה . הציעו לתלמידים למצוא או להיזכר במילים נוספות שמתחילות ב - תַ ולצייר במלבן שמשמאל ( מכיוון שאי אפשר להבדיל בין קמץ לפתח בדיבור, יש לקבל גם מילים הנכתבות ב - מָ בקמץ ) . פעלו כך גם בתרגיל הבא, מה נגמר ב - ם ? מָה מַתְחִיל בְּ - מַ ? כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מָה נִגְמָר בְּ - ם ? כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מָה עוֹד מַתְחִיל בְּ - מַ ? צַיְרוּ . מָה עוֹד נִגְמָר בְּ - ם ? צַיְרוּ . מַ ם מׇתׇ שׇׂשׇׁרׇקׇץצׇףפׇפׇּעׇסׇןנׇ ם 15

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר