עמוד:42

42 "דגים דגים" ( הבסיס למשחק נמצא באתר • המורים של קסם וחברים ) - יש "לדוג" רק דגים שעליהם איורים של מילים המתחילות ב - תָ / תַ / מָ / מַ או מסתיימות ב - ת / ם . כדאי לאפשר לילדים המסוגלים לכך לכתוב מילים או למצוא תמונות שירחיבו את מאגר כרטיסיות המשחק . "גלגל הקסם" ( הבסיס למשחק נמצא באתר • המורים של קסם וחברים ) - יש לסובב את החץ ולקרוא את הצירוף שהחץ מורה עליו, או לציין את הצליל הפותח / הסוגר של האיור . יש להקפיד להשתמש בצירופים ובאיורים מתאימים מתוך המאגר . כדאי להציע לילדים המסוגלים לכך לכתוב צירופים או מילים שירחיבו את מאגר כרטיסיות המשחק . מָ, מַ, ם, כתיבה - בקשו מהתלמידים לכתוב את הצלילים בחוברת . צבעו מָ בירוק ו - ם בסגול - בקשו לכתוב את האותיות ובהמשך לצבוע את הצלילים מַ ו - ם . מה התקבל ? ( מתקבל איור של ענבים ) . מדוע נבחר האיור זה ? הקניית הצלילים מָ / מַ, ם הקניה - כתבו על הלוח את • המילה : תָמָר , וקראו בקול כל צליל . הפרידו מתוכה את הצליל מָ וקראו בקול . הדגישו את שם האות . מָ, מַ, ם , הוסיפו גם את הצלילים • האחרים . הסבירו : כאשר מ מופיעה בסוף מלה כותבים אותה אחרת - ם , לכן היא נקראת מ סופית . קראו את הצלילים בחוברת . התלמידים יעקבו עם האצבע אחרי הקריאה . הגייה - תרגלו עם התלמידים היכן • מבטאים בפה את הצליל מָ . האם אפשר להגות מ בפה פתוח ? אפשר להראות לתלמידים שהאות מ היא מיוחדת, כי אפשר למשוך את הצליל ולזמזם אותו הרבה זמן ( מְ . . . מְ . . . מ ) . לכן מזמזמים כך . משחק "אילו מילים מתחילות • ב - מָ ? " - אפשר לחפש מילים בכיתה או להיעזר באיורים בעמוד הבא . שחקו גם ב משחק "אילו מילים נגמרות ב - ם ? " משחק "אני אגיד מילים, ואם יש • בהן מָ ו - מ סופית אתם תרימו יד" - אפשר להעלות את דרגת הקושי ולספר סיפור מלא, והילדים ירימו יד רק במקום שמופיעים בו הצלילים מָ / מַ / ם . משחק "חפצים שבשם שלהם • יש מָ / מַ / ם" - הרימו חפצים שונים . הילדים יגידו בקול רק את שמות החפצים שיש בהם הצלילים הנ"ל . םמַמָ צִבְעוּ מָ בְּיָרֹק וְ - ם בְּסָגֹל . כִּתְבוּ . מַ מַ מַ מַ מַ מַ מַ מַמַמַ מַ מַ מַ מַ מַמַמַ מַ מַ מַ מַ מַ מַמַ מַ מַ מַ מַמַמַ מַ מַ מַ מַ מַ מַ מַ מָ מָ מָ מָ מָמָ מָ םמַמׇ לׇךכׇכׇּיׇטׇחׇזַוׇהַדׇגַבׇבַּאׇ תָמָר | מָ 14

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר