עמוד:101

101 מה שומעים במילה ? כמו בעמוד הקודם . המילים : שמונה, דחליל, דבש, גלגל, דבורה, סנדל . השלימו את המילה כתיבה - השלמת מילים בצירוף החסר, בלי מחסן . התלמידים יכולים להיעזר ברצועת הצירופים בראש הכפולה . יְ | לְ | שְ | חְ | נְ | דְ | בְְ מָה שׁוֹמְעִים בַּמִלָה ? הַקִיפוּ . שַׁשְׁ לְלַ חַחְ דְדָ בְבַ נָנְ הַשְׁלִימוּ אֶת הַמִלָה, וְּמִתְחוּ קַו לַצִיוּר הַמַתְאִים . אַנָב 8 מׇתׇ שׇׂ שׇׁרׇקׇ ץצׇףפׇפׇּעׇסׇ ןנׇם אַ נָקקַ מָר 73

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר