עמוד:68

68 הקניית הצלילים יָ, יַ, י ידע עולם - שוחחו על המילה • אַיָלָה ועל משמעויותיה ( 1 . נקבה של אייל 2 . שם פרטי ) . אילו שמות פרטיים דומים יש ? ( צבי, אייל, איילת, עופר, עופרה, כפיר ) . אילה, יָ ; הקניה - כתבו על • הלוח את המילה אַיָלָה . שאלו : אילו אותיות / צלילים אתם כבר מכירים ? ( הכרנו את הצליל אַ וגם ה שותקת ) . הפרידו את הצליל יָ, וקראו אותו . איפה שומעים יָ ? הבחנה שמיעתית : שפת הים - שוחחו על האיור : מה רואים בו, באילו מילים יש הצליל יָ . אפשר לרמוז בעזרת שאלות תומכות . המילים שיש בהן הצליל יָ : יַלדה, יָם, שמשייָה, לחמנייָה, עגבנייָה, דיָיג, אונייָה, סוכרייָה, ציָיר ) . אוצר מילים, הרחבה - אילו מילים • באיור חורזות ? ( שמשייה, לחמנייה, עגבנייה, אוניה, סוכרייה ) . איזו מילה מתחבאת במילים הבאות : שמשייה ( שֶׁמֶשׁ ) , לחמנייה ( לֶחֶם ) , סוכרייה ( סוכר ) . מדברים וכותבים - נהלו שיחה • על הנושא שפת הים : מתי מבלים בשפת הים ? אילו פעילויות עושים שם ? מה נעים בשפת הים ? מה אינו נעים ? בעקבות השיחה התלמידים יכתבו במחברת סיפור קצר, או יציירו ציור שמתאר מקרה / התרחשות, ויכתבו הסבר לידו . אֵיפֹה שׁוֹמְעִים יָ ? צִבְעוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . כִּתְבוּ . ייַיׇ ייַיׇ לׇךכׇכׇּ יׇ טׇחׇזַוׇהַדׇגַבׇ בַּאׇ אַיָלָה | יָ 40

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר