עמוד:38

38 צבעו רק תַ - התלמידים יצבעו את הציור לפי ההוראות . בתום פעילות הצביעה שאלו את התלמידים : מה התקבל ? מדוע, לדעתם, נבחר דווקא ציור של תרנגול ? הסבירו שאת ההוראות בחוברת ( הכתובות באות קטנה ) המורה תקרא בקול ותסביר . אוצר מילים - שאלו מה פירוש המילה תָמָר • ( המשמעויות : 1 . שם פרטי, 2 . עץ, 3 . פרי ) , איך נראה העץ ? מה טעם הפרי ? האם מכירים מישהו בשם זה ? הקניית הצלילים ת, תָ / תַ בעמ' 8 - 12 יוצאים מן המילה תָמָר , מפרקים אותה לצליליה, ומרכיבים מילים חדשות מצלילים אלה . תָמָר, תָ, הקניה - כתבו את • המילה תָמָר על הלוח, וקראו בקול . הצביעו על האיור של תמר בחוברת, והסבירו שתמר תלווה את הקריאה בהמשך החוברת . פירוק לצלילים - הסבירו שתָמָר • היא מילה . הפרידו את המילה לצלילים, וקראו כל צליל בהדגשה תָ - מָ - ר . הסבירו תוך הצבעה : היכן מתחילה המילה והיכן היא נגמרת . תָ, תַ, ת - קראו בקול ובהדגשה . הסבירו לתלמידים שהצליל תָ מורכב מהאות ת שכבר הכירו ומסימן ניקוד . הציגו את שם האות ואת שם הסימן . אמרו שבעברית הוגים תָ תַ באותו האופן . כאשר אין סימן ניקוד הוגים ת . קראו לסירוגין את הצלילים . התלמידים יצביעו על הצליל המתאים בחוברת . בשלב זה, בהתאמה לשונות ביכולות הלומדים, אפשר להדגיש את סימן הניקוד החדש ולנסות לגלות יחד עם תלמידים המסוגלים לכך את החוקיות העומדת בבסיס העיקרון הגרפו - פונמי באמצעות העברה של הצליל הנלמד לכלל העיצורים שהתלמידים כבר מכירים . אפשר לנסות לעשות זאת בשלבי ההקניה השונים עם ילדים שונים . תָ, תַ, ת, כתיבה - בקשו מהתלמידים לכתוב את הצלילים בחוברת . צִבְעוּ רַק תַ . כִּתְבוּ . תַ תַ תַ תַ תַ תַ תַ תַ תַ תַ תַ תַתַ תַ ת ת ת ת תת ת ת ת תת ת ת ת ת ת ת ת תתַתָ תתַתָ לׇךכׇכׇּיׇטׇחׇזַוׇהַדׇגַבׇבַּאׇ תָמָר | תָ 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר