עמוד:95

95 מה נגמר ב - ד ? חזרו על הצליל של האות ד . בררו מה יש באיורים, ומה מסתיים בצליל ד את המילים המסתיימות ב - ד , קראו בהדגשה של ד . המילים הן : צלחת, קיפוד, צמיד, מחדד . כתבו את המילה המתאימה . . . - התלמידים יבדקו מה יש באיורים . המילים הן : יד, מרק, ברד, חבילה . התלמידים יקראו בקול את הצלילים שמתחת לאיורים . התלמידים יכתבו מתחת לכל איור את המילה המתאימה בעזרת הצלילים . מה חדש ? / מה ישן ? - התלמידים יכולים לקרוא את השאלה . כתבו את המילים חָדָשׁ / יָשָׁן על הלוח, והתלמידים ינסו לקרוא . חפשו בכיתה חדש וישן, ועל כל הצעה התלמידים יכתבו : חדש או ישן . בהמשך התלמידים ימתחו קו מכל איור אל המילה המתאימה . מָה נִגְמָר בְּ - ד ? כִּתְבוּ . כִּתְבוּ אֶת הַמִלָה הַמַתְאִימָה בְּעֶזְרַת הַצְלִילִים . מָה חָדָשׁ ? מָה יָשָׁן ? מִתְחוּ קַו . תָרָרָבָּדד מַמָיָקנָה חָדָשׁ יָשָׁן מׇתׇ שׇׂ שׇׁרׇקׇ ץצׇףפׇפׇּעׇסׇ ןנׇם 67

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר