עמוד:92

92 בעמ' 64 - 70 יוצאים מן השם נָדָב ומקנים את הצלילים נ,ד,ב . הקניית הצלילים נ, נָ / נַ ידע עולם - נָדָב הוא שם פרטי . • נָדָב הוא דמות נוספת בספר . נָדָב, נָ, הקניה - כתבו על הלוח • את השם נָדָב וקראו . הפרידו את הצליל נָ / נַ . הציגו גם את האות נ . הסבירו : כאשר האות נ בסוף מילה, היא נכתבת ן . שאלו : לאיזו אות שלמדנו יש אות סופית ? נָ, נַ, ן, הגייה - אפשר להגות נ זמן • ממושך . התלמידים גם ינסו להגות נ בפה פתוח מאוד ( אי אפשר ) , ינסו להגות נ באף סתום ( נשמע כמו ד - כמו מי שמצונן ) . קריאה - התלמידים יקראו את הצלילים בספר . כתיבה - התלמידים יכתבו את הצלילים נָ / נַ וכן ן סופית . איפה שומעים נָבדרך לנדנדה ? שאלו : נדב הולך אל הנדנדה - אילו מילים הוא פוגש בדרך ? היכן שומעים נָ ? עברו יחד על המילים . כדי לדעת את המסלול של נדב - התלמידים יסמנו את המילים שיש בהן הצליל נָ , ולבסוף ימתחו קו ביניהן . המילים שיש בהן נָ : נדב, נחש, בננה, ענן, נעל, נמר, זנב, נדנדה . מקהלה - אפשר לכתוב על הלוח • את רצף הצלילים הבאים, ולבקש לקרוא במקהלה ולפי מקצב . נָ נָ לָן / נָ נָ קַן / נַ שָׁ נַ שָׁ / נַשׁ קָ לָן כִּתְבוּ . ןנַנׇ ןנַנָ נָדָב הוֹלֵךְ לַנַדְנֵדָה רַק דֶרֶךְ נָ . סַמְנוּ בְּקַו אֶת הַמַסְלוּל שֶׁלוֹ . לׇ ךכׇכׇּ יׇ טׇ חׇ זַוׇהַדׇגַבׇ בַּאׇ נָדָב | נָ 64

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר