עמוד:6

6 3 . פיתוח הבנת הנקרא ואוצר מילים - הוראת הפענוח נעשית באמצעות תרגול מגוון, המדגיש פיתוח של הבנת הנקרא ושל אוצר מילים . לעיתים, בעזרת המדריך למורה, המורים מצביעים על תופעות לשוניות כמו משפחות מילים, גזירת מילים ותבניות, כדי לעורר בתלמידים מודעות לשפה ולמבנה שלה . בדרך זו מתפתחת החשיבה על שפה בכלל ועל מילים בפרט . כמו כן משתמשים במשחקי שפה, היוצרים מצבים של לימוד תוך שעשוע במילים . 4 . שפה טבעית - מן המילים הבודדות יוצרים ( כבר בשלבים ראשונים ) הקשרים טבעיים, אמתיים, ובעלי משמעות : צירופי מילים, משפטים וקטעים . מילות קישור ומיליות ( כגון : אֶת, של, כן / לא ) מוקנות כמילים שלמות והן מאפשרות ליצור משפטים שלמים וטבעיים . הטקסטים הייעודיים להקניית הקריאה כתובים בעברית תקנית, טבעית ומוכרת לילדים, בלא מילים "גבוהות" או בלתי שכיחות . השימוש בשפה טבעית ומוכרת מקל על התלמידים את רכישת הקריאה . 5 . ידע מורפולוגי ותחבירי - הכרה של תופעות מורפולוגיות ברמת המילה הבודדת ( זכר - נקבה, רבים, פועל ) וידע תחבירי ( סדר המילים במשפט והקשר ביניהן ) - כל אלה תורמים להבנת הנקרא באמצעות הישענות על ההקשר . כשהקוראים לומדים לזהות את הסיומת וֹת במילה הבודדת ואת משמעות צורת הרבות, הם עשויים לזהות משמעות זו ביתר קלות במילים אחרות . כשהקוראים מזהים שמין הנושא במשפט הוא נקבה, הם עשויים לקרוא גם את הפועל בנקבה ללא שגיאות ובמהירות יחסית, כי הם מודעים להתאמה בין גוף למין דקדוקי . קוראים שאינם מודעים למשמעות זו עלולים לפענח את הנושא והפועל צליל אחר צליל . בחוברות מוצעות פעילויות המפתחות את המודעות המורפולוגית והתחבירית . הוראת התבנית הדקדוקית נעשית רק כאשר היא מקדמת את הוראת הבנת הנקרא . אין תרגול של התבנית הדקדוקית לשמה . 6 . פיתוח ההאזנה והדיבור - התכנית עוסקת בהקניה ממוקדת של הפענוח יחד עם טיפוח הכשירות האוריינית בארבע אופנויות השפה : דיבור, האזנה, קריאה וכתיבה . המורים קוראים בקול בפני התלמידים טקסטים אותנטיים מסוגות שונות, ובתוכם יצירות איכות משל מיטב היוצרים לילדים ( ע' הלל, לאה גולדברג, פניה ברגשטיין, א"א מילן ועוד ) . זוהי חשיפה לנכסי צאן ברזל של הספרות לילדים, מתוך כוונה להעשיר את עולמם התרבותי והרגשי, להרחיב את שפתם ולהקנות להם כלים לקריאת ספרות בהמשך, כקוראים עצמאיים . בנוסף יש בתכנית קטעי מידע המיועדים לקריאה בקול, לפיתוח הבנת הנשמע, לפיתוח השפה הדבורה ולטיפוח המודעות להבדלים בין השפה הכתובה לשפה הדבורה . טקסטים אלה משובצים בכל חוברת ורובם מלווים בפעילויות לתלמידים . כמו כן, המורים מתבקשים לעודד שיח דבור וכתוב לצורך הבעה עצמית על התכנים בטקסטים . התלמידים יכולים להקשיב לטקסטים אחרים באתר האינטרנט . 7 . קריאה ב"גובה העיניים" - בכל קטעי הקריאה בספר ( להוציא את המדור "מה נשמע היום" ) משולבות אך ורק מילים שהילדים מסוגלים לקרוא בשלב זה של לימוד הקריאה . כל קטע מכיל מילים שנלמדו כבר ( אין תחליפים בצורת ציורים ) . הנושאים והתכנים לקוחים מעולמם של הילדים - המשפחה, החברים, בית הספר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר