עמוד:142

יוצא מן הכלל עמוד 126 : דיאגרמה זו מייצגת את הקשר בין שתי קבוצות של ילדים הרשומים לחוגי ההתעמלות בבית הספר "אקליפטוס" . יוצא מ ה כ לל בבית הספר "אקליפטוס" מתקיימים שני חוגי התעמלות . בתרשים שלפניכם מוצגים שמות התלמידים מכיתה ו 3 הרשומים לכל חוג . חוג התעמלות ק ר ק ע חוג ג׳וד ו ענבר אנה שרונה נדב שירה אריאל יאיר א נ י לו מ ד ת ב כ יתה ו ,3 וא נ י מ שתת פ ת בחוג התע מ לות קרקע ולא בחוג ג'ו ד ו . בש שלי מ ו פ יעה האות נ ' . ענבר . איך קוראים לילדה שבציור ? הקבוצה המסומנת בקו מתאר כחול היא קבוצת הילדים הרשומים לחוג התעמלות הקרקע . הקבוצה המסומנת בקו מתאר כתום היא קבוצת הילדים הרשומים לחוג הג'ודו . בתרשים קבוצת הילדים הרשומים לחוג הג'ודו מוכלת בתוך קבוצת הילדים הרשומים לחוג התעמלות הקרקע . המשמעות היא שכל הילדים הרשומים לחוג הג'ודו רשומים גם לחוג התעמלות הקרקע . בטבעת החיצונית כתובים שמות הילדים הרשומים לחוג התעמלות הקרקע ואינם רשומים לחוג הג'ודו . הילדה שבציור היא אחת מילדים אלה, ובשם שלה מופיעה האות נ' . לפיכך שמה של הילדה הוא ענבר . 142

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר