עמוד:141

יוצא מן הכלל עמוד 110 : דיאגרמה זו מייצגת את הקשר בין שתי קבוצות של ילדים בבניין של נדב . יוצא מ ה כ לל בבניין של נדב גרים שמונה ילדים . במהלך חופשת הקיץ כולם הלכו לים, וחלקם יצאו לטיול בטבע . בתרשים שלפניכם מוצגות קבוצות הילדים בבניין של נדב : א . מה שמות הילדים בבניין שהלכו לים וגם יצאו לטיול בטבע במהלך החופשה ? , , ב . מה שמות הילדים בבניין שהלכו לים ולא יצאו לטיול בטבע במהלך החופשה ? , , , , ג . האם יש ילדים בבניין שיצאו לטיול בטבע ולא הלכו לים במהלך החופשה ? ילדים שהלכ ו ל י ם ילדיםשיצאו ל ט י ו ל ב ט ב ע נועה אבנר יאיר סמדר איתן קרןשירה אריאל שירה נועה יאיר אריאלאבנר קרן סמדראיתן לא . הקבוצה המסומנת בקו מתאר כחול היא קבוצת הילדים שהלכו במהלך חופשת הקיץ לים . הקבוצה המסומנת בקו מתאר כתום היא קבוצת הילדים שיצאו במהלך חופשת הקיץ לטיול בטבע . בתרשים קבוצת הילדים שיצאו לטיול בטבע מוכלת בתוך קבוצת הילדים שהלכו לים . המשמעות היא שכל הילדים שיצאו לטיול בטבע גם הלכו לים ( שירה, קרן ויאיר ) . בטבעת החיצונית כתובים שמות הילדים שהלכו לים ולא יצאו לטיול בטבע ( נועה, אבנר, איתן, אריאל וסמדר ) . 141

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר