עמוד:140

יוצא מן הכלל עמוד 80 : או פנ יי או פנ יי או פנ יי או פנ יי כ ד ורגל או פנ יי כ ד ורגל או פנ יי כ ד ורגל לימור נוגהמירבענברקרןסיוון המשתתפות בחוג כד ו ר ג ל קבוצה ב : ח ב ר ו תקבוצה א : חבר ו ת המשתתפות בח ו ג ר כ י ב ה על א ו פ נ י י ם נוגה מירב סיוון קרן לימור ענבר כשכותבים את שמות החברות בתרשים, אפשר לראות שהאזור המסומן באפור נשאר ריק . אזור זה מייצג את קבוצת החברות המשתתפות בחוג הכדורגל ואינן משתתפות בחוג הרכיבה על אופניים . אין לאיה חברות כאלה, ולכן האזור נותר ריק . למעשה כל החברות המשתתפות בחוג הכדורגל משתתפות גם בחוג הרכיבה על אופניים, ולכן קבוצת החברות המשתתפות בחוג הכדורגל מוכלת בקבוצת החברות המשתתפות בחוג הרכיבה על אופניים . התלמידים נחשפים כאן לקשר חדש בין שתי קבוצות – קשר של הכלה . זהו מצב שבו כל האיברים של קבוצה אחת שייכים גם לקבוצה האחרת . קשרים כאלה קיימים גם בקבוצות המוכרות להם מהמציאות, למשל קבוצת השולחנות שייכת לקבוצת הרהיטים מכיוון שכל שולחן הוא רהיט . כשיש אזור בתרשים הנשאר ריק, מקובל להשתמש בצורה אחרת של דיאגרמת ון, המתאימה להצגת קשר של הכלה בין קבוצות : קבוצהב : חברות המשתתפו ת ב ח ו ג ר כ י ב ה על א ו פ נ י י ם קבוצהא : חברותהמשתתפו ת ב ח ו ג כד ו ר ג ל 3 שמות 3 שמות מירב נוגה ענבר לימורסיוון קרן 140

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר