עמוד:139

יוצא מן הכלל עמוד 36 : יוצא מן הכלל בתרשים שלפניכם מוצגות קבוצות של חייזרים . מתחו קו מכל אחד מהחייזרים שלמטה לאזור המתאים לו בתרשים . אם יש חייזר שאינו שייך לשום קבוצה, סמנו אותו ב- x . האם מצאתם שני חייזרים השייכים לאזור האפור בתרשים ? ב ד יקה חייזרים כ ת ו מ י ם חייזריםשיש ל ה ם א ו ז נ י ים הקבוצה המסומנת בקו מתאר כתום היא קבוצת החייזרים הכתומים . הקבוצה המסומנת בקו מתאר כחול היא קבוצת החייזרים שיש להם אוזניים . בדיאגרמה כמה אזורים : האזור הצבוע בצהוב מייצג את קבוצת החייזרים הכתומים שאין להם אוזניים . האזור הצבוע בתכלת מייצג את קבוצת החייזרים הכתומים שיש להם אוזניים . האזור הצבוע באפור מייצג את קבוצת החייזרים שאינם כתומים ויש להם אוזניים . עמוד 50 : בתרשים שלפניכם מוצגות קבוצות של חייזרים . מתחו קו מכל אחד מהחייזרים שלמטה יוצא מן הכלל לאזור המתאים לו בתרשים . אם יש חייזר שאינו שייך לשום קבוצה, סמנו אותו X-ב . האם מצאתם חייזר אחד השייך לאזור האפור בתרשים ? ב ד יקה חייזרים כ ח ו ל י ם חייזריםשיש לה ם א וז נ י י ם הקבוצה המסומנת בקו מתאר כתום היא קבוצת החייזרים שיש להם אוזניים . הקבוצה המסומנת בקו מתאר כחול היא קבוצת החייזרים הכחולים . בדיאגרמה כמה אזורים : האזור הצבוע בתכלת מייצג את קבוצת החייזרים שיש להם אוזניים ואינם כחולים . האזור הצבוע באפור מייצג את קבוצת החייזרים הכחולים שיש להם אוזניים . האזור הצבוע בצהוב מייצג את קבוצת החייזרים הכחולים שאין להם אוזניים . 139

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר