עמוד:138

יוצא מן הכלל עמוד 26 : דיאגרמה זו מייצגת את הקשר בין שתי קבוצות של חייזרים . יוצא מן הכלל בתרשים שלפניכם מוצגות קבוצות של חייזרים . א . איזה תיאור מתאים לחייזרים שבאזור המסומן באפור בתרשים ? הקיפו אותו . ב . איזה מהחייזרים שלמטה שייך לאזור האפור בתרשים ? הקיפו אותו . חייזרים שהעיניים שלהם חייזרים שיש להם אוזניים אדומות ואין להם אוזניים חייזרים שהעיניים שלהם והעיניים שלהם אינן אדומות אדומות ויש להם אוזניים חייזרים שיש ל ה ם א ו ז נ י י ם חייזריםשהעיניים ש ל ה ם א ד ו מ ו ת הקבוצה המסומנת בקו מתאר כתום היא קבוצת החייזרים שהעיניים שלהם אדומות . הקבוצה המסומנת בקו מתאר כחול היא קבוצת החייזרים שיש להם אוזניים . בדיאגרמה כמה אזורים : האזור הצבוע בתכלת מייצג את קבוצת החייזרים שהעיניים שלהם אדומות ואין להם אוזניים . האזור הצבוע באפור מייצג את קבוצת החייזרים שהעיניים שלהם אדומות ויש להם אוזניים . האזור הצבוע בצהוב מייצג את קבוצת החייזרים שיש להם אוזניים והעיניים שלהם אינן אדומות . החייזר המוקף בעיגול שייך לאזור האפור . 138

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר