עמוד:136

מבוא אפשר לראות בתרשים שבע קבוצות : מי בקבוצה ? תיאור הקבוצההקבוצה בתרשים קבוצה A – האליפסה בעלת קו 1 תלמידי כיתה ו 3 המתאר הכתום בתרשים יעל, אופיר, דור, הרשומים לחוג הכדורגל איתי ויפתח קבוצה B – האליפסה בעלת קו 2 תלמידי כיתה ו 3 המתאר הכחול בתרשים איתי, יפתח, נדב הרשומים לחוג הקפוארה ואורי הקבוצה של כל האיברים 3 המשותפים לקבוצה A ולקבוצה B – האזור המשותף לשתי האליפסות תלמידי כיתה ו 3 הרשומים לחוג הכדורגל וגם לחוג הקפוארה איתי ויפתח הקבוצה של כל האיברים השייכים 4 לקבוצה A ולא לקבוצה B – האזור הכתום בתרשים תלמידי כיתה ו 3 הרשומים לחוג הכדורגל ולא לחוג הקפוארה יעל, אופיר ודור הקבוצה של כל האיברים השייכים 5 לקבוצה B ולא לקבוצה A – האזור הכחול בתרשים תלמידי כיתה ו 3 הרשומים לחוג הקפוארה ולא לחוג הכדורגל נדב ואורי 6 הקבוצה של כל האיברים השייכים לקבוצה A או לקבוצה B או לשתיהן, כלומר כל האיברים בדיאגרמה – שתי האליפסות בתרשים תלמידי כיתה ו 3 הרשומים לחוג הכדורגל או לחוג הקפוארה או לשניהם יעל, אופיר, דור, יפתח, איתי, נדב ואורי 7 הקבוצה של כל האיברים שאינם שייכים לקבוצה A ואינם שייכים לקבוצה B – האזור הנמצא מחוץ לתרשים כל מה שאינו תלמיד בכיתה ו 3 בבית ספר "ניצנים" הרשום לחוג הקפוארה או לחוג הכדורגל או לשניהם כל הדברים האחרים בעולם בדיאגרמת ון המייצגת קשר של הכלה בין שתי קבוצות, אפשר לראות בתרשים ארבע קבוצות שונות . לדוגמה : יש שתי קבוצות של תלמידים הרשומים לחוגים בכיתה ו 3 בבית הספר "ניצנים" : קבוצה A : ״חוג רובוטיקה" – בקבוצה זו כל תלמידי הכיתה הרשומים לחוג הרובוטיקה . קבוצה B : ״חוג אנגלית" – בקבוצה זו כל תלמידי הכיתה הרשומים לחוג האנגלית . 136

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר