עמוד:135

מבוא 3 . חלק מאיברי שתי הקבוצות משותפים . למשל : קבוצה א – יונקים קבוצה ב – בעלי חיים החיים במים אין זה מקרה של שתי קבוצות מהסוג הראשון ( קבוצות זרות ) מאחר שיש לשתי הקבוצות איברים משותפים : יש יונקים ימיים, כמו דולפין ולווייתן . כמו כן אין זה מקרה של שתי קבוצות מהסוג השני ( קבוצות שיש ביניהן הכלה ) מאחר שלא כל איברי קבוצה אחת שייכים לקבוצה האחרת ( לא כל היונקים הם בעלי חיים החיים במים, ולא כל בעלי החיים החיים במים הם יונקים ) . בדיאגרמת ון יוצגו שתי קבוצות מסוג זה כשתי אליפסות שיש ביניהן חפיפה : קבוצה א : י ו נ ק י ם קבוצה ב : ב ע ל י ח י י ם בכיתה ה עסקו התלמידים בקבוצות מהסוג האחרון . בכיתה ו חוזרים על קבוצות מסוג זה, ובהמשך לומדים על קבוצות משני הסוגים האחרים . חשוב לזכור שבדיאגרמת ון כל איבר נכתב פעם אחת בלבד באזור המתאים לו . עוד יש לשים לב לכך שאף על פי שבכל המקרים הקשר בין שתי קבוצות מיוצג בדיאגרמת ון כשתי אליפסות, לעיתים אפשר לזהות בתרשים קבוצות נוספות . למשל בדיאגרמת ון המייצגת קשר מהסוג האחרון, כלומר קבוצות שיש להן איברים משותפים, אפשר לראות בתרשים שבע קבוצות שונות . לדוגמה : יש שתי קבוצות של תלמידים הרשומים לחוגים בכיתה ו 3 בבית הספר "ניצנים" : קבוצה A : "חוג כדורגל" – בקבוצה זו כל תלמידי הכיתה הרשומים לחוג הכדורגל . קבוצה B : "חוג קפוארה" – בקבוצה זו כל תלמידי הכיתה הרשומים לחוג הקפוארה . חוג קפ ו א ר ה חוג כדור ג ל יעל נדב איתי אופיר יפתח אורי דור קבוצה B : קבוצה A : 135

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר