עמוד:130

ג . השלמת ציורים עמוד 32 : מ ושית הבלשית איזה ציור חסר ? הקיפו . דגבא התבוננו בטורים מלמעלה למטה . מה קורה למשולשים הלבנים ? מתבוננים בטור השמאלי מלמעלה למטה . שימו לב לרמז של הפיה – יש לבדוק איך המשולשים הלבנים משתנים . למעלה יש משולש לבן, וכל השאר כחולים . למטה המשולש שהיה לבן הפך לכחול והתהפך כיוונו . שאר המשולשים נותרו ללא שינוי . אותה החוקיות מתקיימת גם בטור האמצעי : למעלה יש שני משולשים לבנים, ולמטה הפכו המשולשים הלבנים לכחולים והתהפך כיוונם . לכן תתקיים אותה החוקיות גם בטור הימני : המשולשים הלבנים במשבצת העליונה יהפכו לכחולים וכיוונם יתהפך, ולכן התשובה היא א . עמוד 68 : מ ושית הבלשית איזו ציור חסר ? הקיפו . התבוננו בשורות משמאל לימין . מה זז ? מה נשאר במקום ? דגבא 130

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר