עמוד:125

ב . סדרות מספרים מ ושית הבלשית = 3 27 = 3 - 27 = 27 + 3 = 27 ) 1 + 3 ( בשבט קָטוֹנְגָה כל תינוק שנולד מקבל סרט . בכל יום הולדת מוסיפים לסרט נוצות לפי תבנית קבועה . הינה הסרט של קיווי בארבעת ימי ההולדת הראשונים שלו . א . כמה נוצות יש בסרט בכל שנה ? השלימו . ב . כמה נוצות יהיו בסרט של קיווי כשיהיה בן 10 ? ג . הקיפו את התרגיל המתאים לחישוב מספר הנוצות שיהיו בסרט של קיווי כשיהיה בן 27 ופתרו אותו . נוצות נוצות נוצות נוצות יום ה ו לדת 3 יום ה ו לדת 2 יום ה ולדת 1 יום ה ו לדת 4 7 6 5 4 30 13 נוצות . בפעילות ב עמוד 104 מנחים את התלמידים במפורש להסתכל על צבעי הנוצות בנפרד . בכל יום הולדת מוסיפים לפפאיה שתי נוצות כחולות, ולכן מספר הנוצות הכחולות הוא תמיד פי 2 מגילה . סך כל הנוצות כולל גם את הנוצה האדומה, ולכן יש להוסיף 1 . מעניין לראות שהסדרה המתקבלת היא סדרה בקפיצות של 2 המתחילה במספר 3 . מ ושית הבלשית = 2 20 + 1 = 2 20 = 2 1 + 20 = 3 ) 20 + 1 ( בשבט קָטוֹנְגָה כל תינוק שנולד מקבל סרט . בכל יום הולדת מוסיפים לסרט נוצות לפי תבנית קבועה . הינה הסרט של פפאיה בארבעת ימי ההולדת הראשונים שלה . א . כמה נוצות יש בסרט בכל שנה ? השלימו . ב . כמה נוצות כחולות יהיו בסרט של פפאיה כשתהיה בת 10 ? ג . כמה נוצות יהיו בסך הכול בסרט של פפאיה כשתהיה בת 10 ? ד . הקיפו את התרגיל המתאים לחישוב מספר הנוצות שיהיו בסרט של פפאיה כשתהיה בת 20 ופתרו אותו . נוצות נוצות נוצות נוצות יום ה ולדת 2 יום ה ולדת 1 יום ה ו לדת 3 יום ה ו לדת 4 9 7 5 3 41 20 נוצות . 21 נוצות . 125

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר