עמוד:120

שוב חישוב ב פעילות 10 בכל תרגיל יש למלא את כל המשבצות ולכתוב ספרה שונה בכל משבצת . אפשר לעודד את הילדים לכתוב תרגילים בלי המרה ותרגילים עם המרה . הינה דוגמה לפתרון אפשרי אחד בכל סעיף : 10 . בכל תרגיל כתבו ספרה שונה בכל משבצת כך שתתקבל התוצאה המבוקשת . כתבו שתי אפשרויות שונות בכל סעיף . א 10 = . + . 10 = . + . ב 100 = . + . 100 = . + . 6 2 3 7 7 6 2 3 9 1 1 9 הינה דוגמאות לפתרונות ב פעילות 13 : יש כמובן פתרונות רבים נוספים, וכדאי לדון עם התלמידים בפתרונות השונים שמצאו . א דגב 7189 - 13 . השלימו כל תרגיל כך שתתקבל תוצאה לפי המבוקש ופתרו . 167 4358 . + 982 . - + ספרת העשרות התוצאה היא מספר של התוצאה היא 3 : כל הספרות בתוצאה שלם : התוצאה גדולה מ- 85 : זהות : 9 3 0 2 1 0 2 6 2 4 5 4 1 . . . . 0 0 48 3 4 2 2 5 58 5 5 5 120

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר