עמוד:115

ד . בעיות מסוגים שונים ב פעילויות 36 ו- 37 נדרשת תובנה כדי לענות על השאלות משום שחסרים נתונים כדי לחשב . ב פעילות 36 אי אפשר לקבוע באיזו חנות כדאי לקנות את הספר משום שחסר הנתון של מחיר הספר, הדרוש לצורך ההשוואה . ב פעילות 37 כל אחד משני הילדים מתייחס לחלק שונה מתוך כמות כוללת שיכולה להיות שונה ( אם לא כל תלמידי בתי הספר ביישוב נבחנו בבחינת הבגרות במתמטיקה ) , ולכן ייתכן כי שניהם צודקים . אפשר לדון עם התלמידים בדוגמאות דומות נוספות . % 80 מ תל מ י ד י בת י הס פ ר התי כ ו נ יים ביישוב ש נ בח נ ו בבחי נ ת הבגרות ב מ ת מ ט יקה עברו את הבחי נ ה . ליאור % 70 מ תל מ י ד י בתי הס פ ר התי כ ו נ יים ביישוב עברו את הבחי נ ה ב מ ת מ ט יקה . שקד פעילות 38 עוסקת במצב מחיי היום-יום – דמי שירות במסעדה . התלמידים צריכים ראשית לחשב את ההפרש בין עלות הארוחה לסכום הכסף שהשאירו האורחים, ואחר כך לבדוק את האחוז המתאים להפרש זה מתוך עלות הארוחה . אין צורך לחשב עד הסוף, משום שעלות כל ארוחה נתונה בעשרות שלמות, ולכן אפשר לחשב כמה הם % 10 בעל פה . לדוגמה, ב סעיף ב : ב עלות הארוחה : 220 שקלים האורחים השאירו : 260 שקלים הסבר : % 10 מעלות הארוחה הם 22 שקלים, והאורחים השאירו 40 שקלים דמי שירות ( 40 = 220 – 260 ) , כלומר כמעט פי 2 מ- % 10 . לכן יש לצייר חיוך על פניו של המלצר . 115

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר