עמוד:113

ד . בעיות מסוגים שונים הינה לדוגמה התשובות וההסברים ב סעיפים א ו- ב : א % 80 מתלמידי כיתות ו לבשו בטקס חולצה לבנה, ו- % 25 מתלמידי כיתות ו לא לבשו בטקס חולצה לבנה . ב בבית הספר מתקיימים באותו הזמן שלושה חוגים : ספורט, שחמט ודרמה . % 60 מהתלמידים משתתפים בחוג הספורט, ובחוג הדרמה משתתפים תלמידים רבים יותר מבחוג השחמט . לא ייתכןייתכןלא ייתכןייתכן אחוז התלמידים שלבשו חולצה לבנה ואחוז התלמידים שלא לבשו חולצה לבנה צריכים להסתכם ל- % 100 , וכאן הם מסתכמים ל- % 105 . לדוגמה, מצב שבו % 60 מהתלמידים משתתפים בחוג הספורט, % 30 מהתלמידים משתתפים בחוג הדרמה ו- % 10 מהתלמידים משתתפים בחוג השחמט . אנשים שחבשו 1 2 יש לשים לב לכך שב סעיף ה המצב לא ייתכן משום שלא יכולים להיות 7 כובע, וב סעיף ו המצב ייתכן משום שחלק מהתלמידים יכולים לאכול גם כריך וגם פרי . מטרת פעילות 18 היא לשוב ולהדגיש את העובדה שהכמות החלקית המתאימה לאחוז מסוים תלויה בכמות הכוללת . כדי לענות על השאלה ב סעיף א לא נדרש חישוב . אפשר לראות שאותו אחוז של תלמידים משתתפים בחוג השחמט בשכבת כיתות ו ובשכבת כיתות ז, ולכן כשמספר התלמידים הכולל גדול יותר, כלומר בשכבת כיתות ז, מספר המשתתפים בחוג גדול יותר . פעילויות 20 ו- 21 עוסקות במציאת הכמות החלקית משטח נתון או מאורך דרך נתון . התלמידים מתבקשים לחשב את הכמות החלקית המשלימה ל- % 100 . מומלץ להראות להם שוב את שתי הדרכים לחישוב ( חישוב הכמות החלקית לפי האחוז הנתון וחיסורה מהכמות הכוללת או חישוב הכמות החלקית המשלימה ל- 100 ) ולדון בהבדלים ביניהן . ב פעילות 24 נתון שהגיעו ללימודים רק % 90 מתלמידי השכבה . מנתון זה אפשר להסיק ש- % 10 מהתלמידים נעדרו, כלומר 6 מתלמידי השכבה שנעדרו הם % 10 ממנה, ולכן % 90 מתלמידי השכבה שהגיעו ללימודים הם 54 ( 54 = 9 × 6 ) תלמידים . פעילות 26 דומה לפעילויות 2 ו- 3 בתחילת הפרק, בעמוד 148 בספר לתלמיד . 26 . בגביע גבינה שמשקלו 500 גרם יש % 9 שומן . הינה הפתרון של הפעילות : א . כמה גרם שומן יש בגביע זה ? ב . שפכו שני גביעי גבינה כאלה לקערה . ‹ כמה גרם גבינה היו בקערה ? ‹ כמה גרם שומן היו בגבינה שבקערה ? ‹ כמה אחוזי שומן היו בגבינה שבקערה ? 45 גרם 1,000 גרם 90 גרם % 9 חשוב להפנות את תשומת לב התלמידים לכך שאף שכמות הגבינה גדולה פי 2 , אחוז השומן שבה לא השתנה . 113

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר