עמוד:105

ג . מציאת החלק ב פעילות 14 , המוגדרת פעילות אתגר, למעט החלק של הכוכבים הצבועים השווה בדיוק ל- % 75 , שאר החלקים ניתנים כטווח מספרים או כמספרים בקירוב, ויש להשתמש בהשוואת שברים ובאומדן כדי לפתור את הפעילות . לדוגמה, בציור השני מלמעלה יש 7 כוכבים צבועים מתוך 15 כוכבים : קרוב מאוד לחצי, ולכן התשובה המתאימה היא : 7 15 השבר מספר הכוכבים הצבועים קרוב ל- % 50 ממספר הכוכבים . הינה הפתרון של הפעילות : 14 . מתחו קו מכל ציור אל התיאור המתאים לו ביותר . מספר הכוכבים הצבועים קרוב ל- % 50 ממספר הכוכבים . בין % 30 ל- % 40 מהכוכבים צבועים . קרוב ל- % 20 מהכוכבים צבועים . % 75 מהכוכבים צבועים . הכוכבים הצבועים הם בין % 60 ל- % 70 מהכוכבים . אתגר 105

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר