עמוד:102

ג . מציאת החלק דבריה של כרמל מסבירים זאת : אם ע נ יתי נ כ ון על % 70 מ השאלות ב מ בחן, ז ה או מ ר שקיבלתי ציון 70 . כרמל כמו כן הבועה שבתחתית הטור הראשון של הנתונים בטבלה נותן רמז לדרך חישוב אחוז התשובות הנכונות מהשאלות שבמבחן : מבחן א 20 מספר השאלות במבחן 13 מספר התשובות הנכונות אחוז התשובות הנכונות מהשאלות שבמבחן 13 ? = 20 100 % 65 דרך זו מכוונת להרחבה, אך אפשר להשתמש גם בדרכים אחרות לצורך חישוב האחוז . למשל, מהשאלות שהם 7 10 , כלומר היא ענתה נכון על 21 730 10 במבחן ג כדאי להשתמש בצמצום : = % 70 מהשאלות . הינה הטבלה המלאה : מבחן ומבחן המבחן דמבחן גמבחן במבחן א 015221035202 מספר השאלות במבחן 8129125131 מספר התשובות הנכונות אחוז התשובות הנכונות מהשאלות שבמבחן 13 ? = 20 100 % 80 % 75 % 60 % 84 % 70 % 65 102

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר