עמוד:101

ג . מציאת החלק הינה הפתרון המלא של כל אחת מהן : גאיה א נ י מ רח יבה את השבר לשבר שה מ כ נ ה שלו הוא 100 : 10 % 100 = 50 שי א נ י מ צ מ צ מ ת את השבר : 1 הוא % . 10 ו ז ו כ רת ש- 5 1 = 550 20 20 20 כדי למצוא את האחוז המתאים ב סעיף ד של פעילות 2 , אפשר לחשב את מספר התלמידים שאין להם העדפה ברורה ( 6 = ( 6 + 3 + 15 ) – 30 ) ואז לחשב את החלק שלהם מתוך כלל תלמידי הכיתה, או למצוא בעזרת התשובות לסעיפים א – ג את החלק החסר להשלמה ל- % 100 ( 20 = ( 20 + 10 + 50 ) – 100 ) . בשתי הדרכים מקבלים כמובן את אותה התשובה – % 20 . ב פעילות 3 אין צורך לחשב במדויק את אחוז האריחים הפגומים מכלל האריחים משום שנדרשת רק השוואה של אחוז זה ל- % 10 . אפשר להסתפק בחישוב מספר האריחים המתאים ל- % 10 מהכמות הכוללת ולבדוק אם מספר האריחים הפגומים גדול או קטן מהמספר שהתקבל . לדוגמה, בשורה הראשונה בטבלה : מספר האריחים סוג האריח מספר האריחים הכולל אחוז האריחים הפגומים הפגומים פחות מ- % 10 / % 10 / יותר מ- % 5004510 3 . בטבלה מוצגים נתונים שנאספו בבדיקת איכות של סוגים שונים של אריחים לריצוף . מה אחוז האריחים הפגומים מכל סוג ? הקיפו . % 10 מ- 500 אריחים הם 50 אריחים . מספר האריחים הפגומים הוא 45 , ולכן יש פחות מ- % 10 אריחים פגומים מסוג זה . ב פעילות 4 חשוב לשים לב לכך שב סעיף ב יש לחשב את הכמות החלקית של הדלק שנשאר במכל ולא של הדלק שצרכה המשאית . ב פעילות 5 מוצג נושא מחיי היום-יום של התלמידים – ציונים במבחנים, המבטאים את אחוז הפריטים הנכונים מכמות הפריטים הכוללת ( כשהערכים של הפריטים שווים ) . בטבלה יש נתונים על מבחנים במתמטיקה, ועבור כל מבחן נתון מספר השאלות שהיו בו ומספר השאלות שענתה עליהן כרמל נכון . התלמידים צריכים לחשב את אחוז התשובות הנכונות מהשאלות שבמבחן, והתוצאה שיקבלו היא הציון במבחן . 101

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר